DHSGEEYSO:-QAYBTII 4AAD ATHIINY MO’OSHIITTHY

0

Hatany fiyaawaang ii nebed dhugunsathiyaal meel kastoo ising rooghdaang, sikasaty isiing niigh dhugunsethaasaangh. Jimaa feyly markaly haky dhowaathy qiibtii lammad ee barnamishkii inky magadarny “ADIINY MO’OSHIITHY”, kaasoo jimaa kasty kedkung haatoow  niinky barateen iny uny howathy hasiing marsiiny, uny oo  lamaathy jimaahood  lahadhaafy  hasiinky waranghny  haldoor al Mu’alif, Al-Fanaan,Al-Mulahangh, Muhsin Qaasim (JAAKOOLE).

Wali ha deerneey jimaathy inky dangbooyty ee uny hykhatamy lahaayny